หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลสังขะ

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลสังขะ

วันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 16.30 น.

           นายวีระชัย  ประเสริฐโส  หัวหน้าสำนักงานจังหวัด พร้อมด้วยนายกิติชัย เกตุวงษา  ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และนางสาวสมธิดา  จะเกรง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลสังขะ ณ พื้นที่ตำบลสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest