ประกาศจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ (ศาลากลางหลังใหม่) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest