องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest