องค์การบริหารส่วนตำบลตระเปียงเตีย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share on Line
Share on Pinterest