นายกิติชัย  เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรกับช้าง

นายกิติชัย  เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรกับช้าง

 

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 07.00 น.

            นายกิติชัย  เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรกับช้าง โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ (หลังเก่า) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest