กิจกรรมการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับการประเมิน ITA ของ สนง. ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

กิจกรรมการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับการประเมิน ITA ของ สนง. ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์

 

วันศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น.

           นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย นายนิวัตน์ เพื่อนสงคราม รก. ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่ฯ นายธนวัฒน์ มัดยารัมย์ ปลัดอำเภอชุมพลบุรี ได้เข้าร่วมเปิดการประชุมชี้แจงแนวทาง และให้คำปรึกษาในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : กิจกรรมการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเพื่อยกระดับการประเมิน ITA ของ สนง. ป.ป.ช. ประจำจังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุม อบต.ศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยการประสานงานและการอำนวยความสะดวกของท้องถิ่นอำเภอและผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอชุมพลบุรี มีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด อปท. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ITA ของหน่วยงาน

Share on Line
Share on Pinterest