สถจ.พังงา และ อปท.จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี ร.5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

สถจ.พังงา และ อปท.จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี ร.5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

Share on Line
Share on Pinterest