ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

 ศูนย์คชศึกษา หรือ หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง

Photo : travel.mthai.com

Share on Line
Share on Pinterest