ปราสาทศีขรภูมิ

ปราสาทศีขรภูมิ

ปราสาทศีขรภูมิ หรือจะเรียกว่า ปราสาทระแงง

Photo : thai.tourismthailand.org

Share on Line
Share on Pinterest