ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวทาง Asphalt concrete สายรอบห้วยน้ำเค็ม หมู่ที่ 3 บ้านซาด ตำบลเมืองบัว กว้าง 5 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ตารางเมตร

-

Share on Line
Share on Pinterest