ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกังแอน เรื่อง สรรหาผู้ประสงค์ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำ (อ่างเก็บน้ำห้วยตาลั๊วะ จุดที่ 2)

-

Share on Line
Share on Pinterest