โครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2558

สถจ.พังงา จัดโครงการอบรมสัมมนาชี้แจงการตรวจประเมินมาตรฐานการปฎิบัติราชการ ประจำปี 2558

Share on Line
Share on Pinterest