ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตรึม เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ จำนวน 1 คัน

-

Share on Line
Share on Pinterest