ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองไผ่ จากปากทางหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบล เมืองบัว กว้าง 6 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,920 ตารางเมตร

-

Share on Line
Share on Pinterest