ประกาศเทศบาลตำบลท่าตูม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

-

Share on Line
Share on Pinterest