สถจ.พังงา ประชุมคณะทำงาน O-NET

สถจ.พังงา จัดประชุคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ขั้นพื้นฐาน (O-NET) เมื่อวันที่ 12 ม.ค.58

Share on Line
Share on Pinterest