กิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน จ.พังงา

สถจ.พังงา ร่วมกับ ทต.บางเตย จัดกิจกรรมปลูกป่า ตามโครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ในวันที่ ๙ มิ.ย.๕๙ ณ บ้านบางเตยเหนือ หมู่ที่ ๑ ต.บางเตย อ.เมืองพังงา โดยมีนายภคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผวจ.พังงา เป็นประธาน และนายสุเทพ มลสวัสดิ์ ทถจ.พังงา เป็นผู้กล่าวรายงาน สำหรับการจัดกิจกรรมมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ นักเรียน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมปลูกป่าเป็นจำนวนมาก

Share on Line
Share on Pinterest