สถจ.พังงา ร่วมกับ อปท.จัดกิจกรรมงาน วันท้องถิ่นไทย

สถจ.พังงา ร่วมกับ อปท.จัดกิจกรรมงาน"วันท้องถิ่นไทย" จังหวัด

พังงา ประจำปี 2558 โดยประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่

1.พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี รัชกาลที่ 5

2.การจัดนิทรรศการ

3.กิจกรรมบริจาคโลหิต

4.กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และบริการประชาชนอื่น ๆ

 

Share on Line
Share on Pinterest