สถจ.พังงา เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

สถจ.พังงา เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย วันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest