ผ้าไหมบ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง

ผ้าไหมบ้านแสงทรัพย์ ตำบลตาอ็อง

 

ผ้าไหมบ้านแสงทรัพย์  ตำบลตาอ็อง  เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมที่ขึั้นชื่อและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกแห่งหนึ่งในสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest