แจ้งมติ ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 9/63 เห็นชอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ของเทศบาล

-

Share on Line
Share on Pinterest