แจ้งมติ ก.ท.จ.สุรินทร์ ครั้งที่ 3/63 ลว 25 มี.ค. 63 เห็นการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล 4 แห่ง

-

Share on Line
Share on Pinterest