ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลรามการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสี่ยมสภาพ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลรามการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ชำรุดและเสี่ยมสภาพ จำนวน 58 รายการ

Share on Line
Share on Pinterest