นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม \"จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน\"

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม \"จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน\"

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุรินทร์ ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน" ณ วัดไตรรัตนาราม ตำบลนอกเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีฯ

Share on Line
Share on Pinterest