ม.รภ.สร. รับสมัครโครงการ อว. สร้างงาน ระยะที่ 2 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

ม.รภ.สร. รับสมัครโครงการ อว. สร้างงาน ระยะที่ 2 ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19https://srru.ac.th/news/176

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ร่วมกับ กระทวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้รับการจัดสรรให้จ้างเหมาบริการ ระยะที่ 2 จำนวน 218 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งผู้สมัครจะต้องปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 16 - 21 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบออนไลน์โดยการสแกน QR Code หรือสมัครด้วยตนเองที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อ่านประกาศ คุณสมบัติของผู้สมัคร และอัตราที่แต่ละอำเภอได้รับจัดสรรได้ที่

https://bit.ly/2YD9A0f

สมัครได้ที่

https://bit.ly/2BgNJn1

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานได้ที่

https://bit.ly/2zA0msY

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองตนเองได้ที่

https://bit.ly/3d7KhbR

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ โทร. 0 4471 0047 ต่อ 1000, 0 4404 1542 หรือคุณณรงฤทธิ์ โทร. 08 6331 0427

Share on Line
Share on Pinterest