นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นางอารีย์ เจริญรักษ์ ท้องถิ่นอำเภอท่าตูม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ โครงการน้ำประปาดื่มได้

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นางอารีย์ เจริญรักษ์ ท้องถิ่นอำเภอท่าตูม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ โครงการน้ำประปาดื่มได้

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นางอารีย์ เจริญรักษ์ ท้องถิ่นอำเภอท่าตูม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดำเนินงานโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ โครงการน้ำประปาดื่มได้ โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest