นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และได้มอบนโยบายแก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด สถจ.สร.

นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และได้มอบนโยบายแก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัด สถจ.สร.

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยมพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และได้มอบนโยบายแก่ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย ท้องถิ่นอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมประชุมมอบนโยบาย ฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest