วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุก กลุ่มงาน ข้าราชการ พนักงานในสังกัด สถจ.สุรินทร์ และผู้บริหารท้องถิ่น ทุกแห่ง ประชุมชี้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุก กลุ่มงาน ข้าราชการ พนักงานในสังกัด สถจ.สุรินทร์ และผู้บริหารท้องถิ่น ทุกแห่ง ประชุมชี้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานทุก กลุ่มงาน ข้าราชการ พนักงานในสังกัด สถจ.สุรินทร์ และผู้บริหารท้องถิ่น ทุกแห่ง ประชุมชี้แจ้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน

Share on Line
Share on Pinterest