นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ฯ

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ฯ

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด/ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด/ประธานหอการค้าจังหวัด/ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด/นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ รองนายกเทศมนตรี/ปลัดเทศบาล/ประธานมูลนิธิจิบเต็กเซี่ยงตึ้ง/ประธานมูลนิธิไต่ฮงกง และประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ จำนวน 33 แห่ง

Share on Line
Share on Pinterest