นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำจังหวัดสุรินทร์

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมให้การต้อนรับ พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2 ในโอกาสเดินทางมาตรวจติดตามแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำจังหวัดสุรินทร์ ณ โครงการชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest