นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมผู้แทนนายก อปท.ระดับอำเภอ เพื่อมอบนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุม สถจ.สุรินทร์

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมผู้แทนนายก อปท.ระดับอำเภอ เพื่อมอบนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุม สถจ.สุรินทร์

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในการประชุมผู้แทนนายก อปท.ระดับอำเภอ เพื่อมอบนโยบายสำคัญของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุม สถจ.สุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest