นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบฯ เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัส (covid-19)จังหวัดสุรินทร์

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบฯ เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัส (covid-19)จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 10 เม.ย. 2563 เวลา 10.00 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบฯ เข้าร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัส (covid-19)จังหวัดสุรินทร์ เพื่อติดตามมาตรการด้านการป้องกันโรคโควิด 19 จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ภักดี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร

Share on Line
Share on Pinterest