นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการสังกัด สถจ.สุรินทร์ ร่วมการประชุมตรวจติดตามสถานการณ์ด้านการป้องกันและการควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระดับอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจอมพระ

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการสังกัด สถจ.สุรินทร์ ร่วมการประชุมตรวจติดตามสถานการณ์ด้านการป้องกันและการควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระดับอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจอมพระ

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการสังกัด สถจ.สุรินทร์ ร่วมการประชุมตรวจติดตามสถานการณ์ด้านการป้องกันและการควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ระดับอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ผอ.รพ.ประจำอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ นายก อปท. และกำนัน เข้าร่วมประชุม โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
เป็นประธานในการประชุม

Share on Line
Share on Pinterest