นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน ณ ตลาดเทศบาลตำบลกังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน ณ ตลาดเทศบาลตำบลกังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน" ณ ตลาดเทศบาลตำบลกังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest