วันพุธที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดน้อยรื่นรมย์ นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯโดยนายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม Kick off พร้อมกันทั้งจังหวัด โครงการ “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอ

วันพุธที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดน้อยรื่นรมย์ นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯโดยนายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม Kick off พร้อมกันทั้งจังหวัด โครงการ “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอ

วันพุธที่ 25 มี.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ตลาดน้อยรื่นรมย์ นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯโดยนายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ จัดกิจกรรม Kick off พร้อมกันทั้งจังหวัด โครงการ “ตลาดเทศบาลทั่วไทย สะอาดถูกสุขอนามัย ถูกใจประชาชน” ประจำปี 2563 ร่วมกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ และทุกอำเภอที่มีตลาดในสังกัดเทศบาลพร้อมกันจัดทำความสะอาดโดยการล้างตลาด ดูดโคลน ฉีดน้ำทำความสะอาด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Share on Line
Share on Pinterest