นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมจังหวัดสุรินทร์

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมงานพิธีวันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมจังหวัดสุรินทร์

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 08.45 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ข้าราชการสังกัด สถจ.สร. ร่วมงานพิธี "วันที่ระลึกพระบามสมเด็จพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฏาราชเจ้า" ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest