นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการอาสาสมัคร/จิตอาสา จำนวน 10 คน ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ปภ.จ.สุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติล้างเมืองฆ่าเชื้อไวรัส (COVID-19) จุดที่ 1 แย

นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการอาสาสมัคร/จิตอาสา จำนวน 10 คน ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ปภ.จ.สุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติล้างเมืองฆ่าเชื้อไวรัส (COVID-19) จุดที่ 1 แย

วันที่ 27 มี.ค.2563 เวลา 18.30 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นำคณะข้าราชการอาสาสมัคร/จิตอาสา จำนวน 10 คน ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองพันทหารราบที่ 3 ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ปภ.จ.สุรินทร์ และเทศบาลเมืองสุรินทร์ ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติล้างเมืองฆ่าเชื้อไวรัส (COVID-19) จุดที่ 1 แยกสนง.ปศุสัตว์จังหวัดถึงหน้าเทศบาลเมืองสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest