สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้งถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้งถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการจัดงาน วันท้องถิ่นไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563

วันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้งถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประชุมคณะกรรมการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2563" ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest