วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน ณ วัดหนองพลับ บ้านพลับ ตำบลสนม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน ณ วัดหนองพลับ บ้านพลับ ตำบลสนม

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายกิติชัย เกตุวงษา ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยวชุมชน" ณ วัดหนองพลับ บ้านพลับ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest