วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 08.45 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการ สถจ.สร. ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 08.45 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการ สถจ.สร. ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 08.45 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และข้าราชการ สถจ.สร. ร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest