วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 10.0 น. สถจ.สร.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 10.0 น. สถจ.สร.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 10.0 น. สถจ.สร.เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาภูมิทัศน์ ทำความสะอาดสถานศึกษา เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จ.สุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest