นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองฮะ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest