นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นายสุรพล เพ็งพันธ์ ผอ.กง.กม นายธัชชัย สุขหุ้ม ผอ.กง.บถ และนายจักราชัย นามงาม หัวหน้าฝ่าย บห. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นายสุรพล เพ็งพันธ์ ผอ.กง.กม นายธัชชัย สุขหุ้ม ผอ.กง.บถ และนายจักราชัย นามงาม หัวหน้าฝ่าย บห. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

วันที่ 9 ธ.ค.62 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ นายสุรพล เพ็งพันธ์ ผอ.กง.กม นายธัชชัย สุขหุ้ม ผอ.กง.บถ และนายจักราชัย นามงาม หัวหน้าฝ่าย บห. ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest