นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดี เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยมีนายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กล่า

นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดี เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยมีนายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กล่า

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 05.00 น. นายนิวัติ น้อยผาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดี เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง โดยมีนายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ กล่าวรายงาน

Share on Line
Share on Pinterest