สถ.จัดประชุมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะระบบทางไกล web conference สำหรับอปท. ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

สถ.จัดประชุมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะระบบทางไกล web conference สำหรับอปท. ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
วันที่ 28 พ.ย.2562 เวลา 09.00 น. สถ.จัดประชุมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะระบบทางไกล web conference สำหรับอปท. ณ ห้องประชุมศรีณรงค์ (ชั้น2) ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest