นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และนายสุรพล เพ็งพันธ์ ผอ.กง.กม. ลงพื้นที่ตรวจการแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาของเทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และนายสุรพล เพ็งพันธ์ ผอ.กง.กม. ลงพื้นที่ตรวจการแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาของเทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 พ.ย.2562 เวลา 15.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ และนายสุรพล เพ็งพันธ์ ผอ.กง.กม. ลงพื้นที่ตรวจการแก้ไขปัญหาระบบน้ำประปาของเทศบาลตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest