นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมต้อนรับนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมต้อนรับนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 พ.ย.2562 เวลา 10.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ร่วมต้อนรับนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ณ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest