นายกมล ชัยกันทะ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุม คกก.จัดงานโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุม ศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

นายกมล ชัยกันทะ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุม คกก.จัดงานโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุม ศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายกมล ชัยกันทะ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ร่วมประชุม คกก.จัดงานโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ห้องประชุม ศรีณรงค์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์

Share on Line
Share on Pinterest