นายปัญญา ปานแก้ว ทถจ.สร. กรรมการ ก.ท.จ.สร. นายธัชชัย สุขหุ้ม ผอ.กลุ่มมาตรฐานฯ เลขานุการ ก.ท.จ.สร. ร่วมประชุม ก.ท.จ.สร. ครั้งที่ 11/62 โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รอง ผวจ.สร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สถจ.สร...

นายปัญญา ปานแก้ว ทถจ.สร. กรรมการ ก.ท.จ.สร. นายธัชชัย สุขหุ้ม ผอ.กลุ่มมาตรฐานฯ เลขานุการ ก.ท.จ.สร. ร่วมประชุม ก.ท.จ.สร. ครั้งที่ 11/62 โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รอง ผวจ.สร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สถจ.สร...

วันนี้ (จันทร์ที่ 25 พ.ย.62) เวลา 13.30 น. นายปัญญา ปานแก้ว ทถจ.สร. กรรมการ ก.ท.จ.สร. นายธัชชัย สุขหุ้ม ผอ.กลุ่มมาตรฐานฯ เลขานุการ ก.ท.จ.สร. ร่วมประชุม ก.ท.จ.สร. ครั้งที่ 11/62 โดยมีนายนิวัติ น้อยผาง รอง ผวจ.สร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม สถจ.สร...

Share on Line
Share on Pinterest