นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ สถจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ สถจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ปานแก้ว ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ สถจ.สุรินทร์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสวนสาธารณะ ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา

Share on Line
Share on Pinterest